Logo

Տոտոյան Էմմա Սերգեյի, բժշկական գիտությունների թեկնածու

Տոտոյան Էմմա Սերգեյի, բժշկական գիտությունների թեկնածու

Կրթությունը - բարձրագույն, Երևանի Պետական բժշկական ինստիտուտ, բ

ուժական ֆակուլտետ, 1977թ. 

Պարգևները՝ ՀՀ ԱՆ պատվոգիր, 2001թ., ՀՀ Նախագահի պարգև,  2008թ.

 

Աշխատանքային գործունեությունը. 

1977-1980թթ.՝ կլինիկական օրդինատոր, ՄԳԳՀԻ, ք.Երևան:

1981-1985թթ.՝ մանկաբարձ-գինեկոլոգ, ՄԳԳՀԻ:

1988-1998թթ.՝ մանկաբարձ-գինեկոլոգ, կրտսեր գիտաշխատող, ՄԳԳՀԻ: 

1998-2003թթ.՝ մանկաբարձ-գինեկոլոգ, ավագ գիտաշխատող, ՄԳԳՀԻ:

1999թ.-ից առ այսօր՝ ՀՀ ԱՆ Առողջապահության ազգային ինստիտուտի մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ:

2003թ.-ից առ այսօր՝ մանկաբարձ-գինեկոլոգ, առաջատար գիտաշխատող, ՄՄԱՊԳՀԿ, ք. Երևան:

2008թ.-ից առ այսօր ՝ պոլիկլինիկական բաժնի ղեկավար:

 

Մանակցություն գիտական կոնֆերանսներին, կոնգրեսներին.

2005թ.՝ "Development  of primary health care in Georgia", ք. Թբիլիսի, Վրաստան: 

2006թ.՝ Մանկաբարձ-գինեկոլոգների Համաշխարհային կոնգրես, Կուալա-Լումպուր, Մալազիա

2006թ.՝ Անդրկովկասյան հանրապետությունների մանկաբարձ-գինեկոլոգների և պերինատոլոգների առաջին կոնգրես, ք.Թբիլիսի, Վրաստան:

2008թ.՝ Կոնտրացեպցիայի   եվրոպական ասոցիացիայի 6-րդ կոնգրես, ք. Պրահա, Չեխիա:

2009թ.՝ Մարդու էմբրիոլոգիայի և վերարտադրողականության եվրոպական ասոցիացիայի 25-րդ ամենամյա հանդիպում, ք. Ամստերդամ, Նիդեռլանդներ:

2009թ.՝ Մարդու վերարտադրողականության 13-րդ Համաշխարհային կոնգրես, Վենետիկ, Իտալիա:

 

Անդամակցությունը գիտական ասոցիացիաներում.

-  Մոր և մանկան առողջության պահպանման գիտահետազոտական կենտրոնի 

   գիտական խորհրդի անդամ

-  Օստեոպորոզի հայկական ասոցիացիայի անդամ

-  Մարդու վերարտադրողականության և կոնտրացեպցիայի եվրոպական 

   ասոցիացիայի անդամ:

-  Մարդու սաղմնաբանության և վերարտադրողականության եվրոպական 

   ասոցիացիայի անդամ:

 

Գիտական աշխատանքները ՝ 134:

Կրթությունը բարձրագույն, Երևանի Պետական բժշկական ինստիտուտ, բ
ուժական ֆակուլտետ, 1977թ. 
Պարգևները՝ ՀՀ ԱՆ պատվոգիր, 2001թ., ՀՀ Նախագահի պարգև,  2008թ.

Աշխատանքային գործունեությունը. 

1977-1980թթ.՝ կլինիկական օրդինատոր, ՄԳԳՀԻ, ք.Երևան:
1981-1985թթ.՝ մանկաբարձ-գինեկոլոգ, ՄԳԳՀԻ:
1988-1998թթ.՝ մանկաբարձ-գինեկոլոգ, կրտսեր գիտաշխատող, ՄԳԳՀԻ: 
1998-2003թթ.՝ մանկաբարձ-գինեկոլոգ, ավագ գիտաշխատող, ՄԳԳՀԻ:
1999թ.-ից առ այսօր՝ ՀՀ ԱՆ Առողջապահության ազգային ինստիտուտի մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ:
2003թ.-ից առ այսօր՝ մանկաբարձ-գինեկոլոգ, առաջատար գիտաշխատող, ՄՄԱՊԳՀԿ, ք. Երևան:
2008թ.-ից առ այսօր ՝ պոլիկլինիկական բաժնի ղեկավար:

Մանակցություն գիտական կոնֆերանսներինկոնգրեսներին.
  2005թ.՝ "Development  of primary health care in Georgia", ք. Թբիլիսի, Վրաստան: 
2006թ.՝ Մանկաբարձ-գինեկոլոգների Համաշխարհային կոնգրես, Կուալա-Լումպուր, Մալազիա
2006թ.՝ Անդրկովկասյան հանրապետությունների մանկաբարձ-գինեկոլոգների և պերինատոլոգների առաջին կոնգրես, ք.Թբիլիսի, Վրաստան:
2008թ.՝ Կոնտրացեպցիայի   եվրոպական ասոցիացիայի 6-րդ կոնգրես, ք. Պրահա, Չեխիա:
2009թ.՝ Մարդու էմբրիոլոգիայի և վերարտադրողականության եվրոպական ասոցիացիայի 25-րդ ամենամյա հանդիպում, ք. Ամստերդամ, Նիդեռլանդներ:
2009թ.՝ Մարդու վերարտադրողականության 13-րդ Համաշխարհային կոնգրես, Վենետիկ, Իտալիա:

Անդամակցությունը գիտական ասոցիացիաներում.

-  Մոր և մանկան առողջության պահպանման գիտահետազոտական կենտրոնի 
   գիտական խորհրդի անդամ
-  Օստեոպորոզի հայկական ասոցիացիայի անդամ
-  Մարդու վերարտադրողականության և կոնտրացեպցիայի եվրոպական 
   ասոցիացիայի անդամ:
-  Մարդու սաղմնաբանության և վերարտադրողականության եվրոպական 
   ասոցիացիայի անդամ:

Գիտական աշխատանքները ՝ 134: