Logo

Մարինե Սողոմոնի Մանվելյան, կ.գ.թ.

Մարինե Սողոմոնի Մանվելյան, կ.գ.թ.

Կրթությունը՝ Երևանի Պետական համլասարան, կենսաբանության ֆակուլտետ, ժառանգաբանության և բջջաբանության ամբիոն:
1995-1999թթ.՝  բակալավրի աստիճան "Կենսաբանություն" մասնագիտությամբ: 
1999-2001թթ.՝ մագիստրի աստիճան "Կենսաբանություն" մասնագիտությամբ 
2001-2003թթ.՝ ասպիրանտուրա "Ժառանգաբանություն" մասնագիտությամբ:  
2004թ.՝ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու: 
2001թ.-ից առ այսօր՝ ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետի ժառանգաբանության և բջջաբանության ամբիոնի ավագ գիտաշխատող: 
2005թ.-ից առ այսօր՝ բջջա-ժառանգաբանության լաբորատորիայի գիտաշխատող, Հանրապետական բժշկա-գենետիկական կոնսուլտացիա, ՄՄԱՊԳՀԿ: 

Վերապատրաստումներ արտերկրներում

2002թ.՝ Բժշկական գենետիկայի ինստիտուտ, Ցյուրիխ, Շվեյցարիա: 
2004թ.՝ Գենետիկական տոկսիկոլոգիայի ինստիտուտ, ք. Մակոմբ, ԱՄՆ, ՆԱՏՕ-ի ծրագրով:
2004թ.՝ Բժշկական գենետիկայի ինստիտուտ, Ցյուրիխ, Շվեյցարիա:
2005թ.՝ Ախտաբանության ինստիտուտ, ք. Կոտբուս, Գերմանիա: 
2006-2010թթ.՝ Մարդու գենետիկայի և անտրոպոլոգիայի ինստիտուտ, ք. Յենի համալսարան, Գերմանիա (DFG-fellow и DAAD-fellow ծրագրի շրջանակներում ՝ աշխատանքային տեղ):
2008թ.՝ կլինիկական ցիտոգենետիկայի դասընթաց, Ցիտոգենետիկների եվրոպական ասոցիացիա, (Е.С.А.), ք. Գոլդրեյն, Իտալիա: 
2005թ.՝ համագործակցություն Ցիտոգենետիկների եվրոպական ասոցիացիայի հետ ECARUCA ծրագրի շրջանակներում: