Logo

Սաթենիկ Մարատի Մաթևոսյան, բ.գ.թ.

Մանկաբարձ-գինեկոլոգ
Սաթենիկ Մարատի Մաթևոսյան, բ.գ.թ.

1989-1995թթ.՝  Երևանի  Պետական բժշկական ինստիտուտ, բուժական ֆակուլտետ
1995-1997թթ.՝ կլինիկական օրդինատուրա  "Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա" մասնագիտությամբ, Մոսկվայի Պետական ստոմատոլոգիական բժշկական ինստիտուտ:
2005թ.  պաշտպանել է թեկնածուական թեզը: 
1997թ.-ից առ այսօր՝ մանկաբարձ-գինեկոլոգ, ՄՄԱՊԳՀԿ: