Research Center of Maternal and Child Health Protection
Outpatient department | Gynecological Cabinet

Gynecological Cabinet

                              Կոնսուլտացիոն պոլիկլինիկայի բաժին

Գինեկոլոգիական կաբինետում իրականացվում է հիվանդայցելուների ամբողջական հետազոտւմն ու բուժումը:

Կատարվում է հիվանդաայցելուների ընդունելություն փորձառու գինեկոլոգների կողմից հետևյալ ախտաբանություններով.

 • Կանանց սեռական օրգանների սուր և քրոնիկ բորբոքային հիվանդություններ,
 • Կոնքային քրոնիկական ցավեր
 • Ներարգանդային ախտաբանություն (արգանդի միոնա, էնդոմետրիումի պոլիպներ և այլն)
 • Էնդոմերիոզ և արտաքին սեռական օրգանների (գենիտալ) էնդոմետրիոզ,
 • Սեռական օրգանների բարորակ և չարորակ ուռուցքներ
 • Վերարտադրողական ֆունկցիայի խանգարումներ (անպտղություն, վիժումներ, արտարգանդային հղիություն),
 • Ամուսնական զույգի նախապատրաստում վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաների կիրառմանը .

- ներարգանդային սերմնավորման ամուսնու կամ դոնորական սերմի կիրառմամբ
- Արտամարմնային բեղմնավորման և սաղմի տեղափոխման (վերջին 15 տարիների ընթացքում)

 • Կանանց սեռական օրգանների զարգացման արատներ
 • Սկլերոկիստոզային ձվարանների համախտանիշ
 • Կոնքային օրգանների իջեցում և արտանկում
 • Միզարձակման խանգարումներ

Իրականացվում է խորհրդատվություն բեղմնականխման բոլոր տեսակների համար:

 • Տարբեր տարիքի կանանց համար բեղմնականխման մեթոդի անհատական ընտրություն (դեռահասներ, կանայք մինչև 35 և ավելի տարիքի)
 • Ծննդաբերությունից հետո
 • Հղիության արհեստական ընդհատումից հետո
 • Կերակրող մայրերին
 • Գինեկոլոգիական և էքստրագենիտալ (արտասեռական) ախտաբանությամբ կանանց
 • Շտապ բեղմնականխման կարիք ունեցող կանանց:

Իրականացվում է հղիության պլանավորում, վարում  և մինչհոսպիտալային սկրինինգ (ընտրույթային հետազոտություն), ինչպես առողջ, այնպես էլ տարբեր հիվանդություններ ունեցող կանանց մոտ:

Անցանկալի հղիությունների դեպքում անցկացվում է խորհրդատվություն և հղիության արհեստական ընդհատման մեթոդի ընտրություն (դեղորայքային կամ վիրաբուժական):

 

                               

 

 

 


374 10 53 13 42

Last updates

Research Center of Maternal and Child Health Protection

Follow us

in Social Networks

contact

Consultation